Leren bij Mediant


Mediant is een opleidingsinstituut voor alle beroepen die werkzaam zijn binnen de kernfuncties van onze instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Als opleidingsinstituut bieden we enerzijds stageplaatsen aan studenten die een BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) volgen aan een ROC of een opleiding volgen aan een Hogeschool of Universiteit. Anderzijds biedt Mediant opleidingsplaatsen voor verschillende BeroepsBegeleidende Leerwegen (BBL), duale trajecten aan Hogescholen of opleidingen aan Universiteiten. Mediant is erkend als opleidingsinstituut voor de opleidingen tot: Psychiater, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, verpleegkundigen op alle niveaus, Verpleegkundig Specialist en Ervaringswerker. Voor de opleiding tot arts (co-assistenten), specialist Ouderengeneeskunde en huisarts worden stageplaatsen geboden. 

OPLEIDINGSPLAATSEN
 We spreken van opleidingsplaatsen wanneer een opleideling een arbeidsleerovereenkomst heeft bij Mediant. De opleideling is zowel werknemer als student/leerling van Mediant, waarbij het grootste deel van de theorie gevolgd wordt aan een ROC, Hogeschool of Universiteit. Het leren in de praktijk staat in deze opleidingsvariant centraal. De potentiële leerling/werknemer kan naar een opleidingsplaats binnen Mediant solliciteren. 

Mediant heeft opleidingsplaatsen voor: