stageplaatsen

Mediant biedt, in samenspraak met de opleidingsinstituten, stageplaatsen voor studenten. De stagecoördinator van Mediant stelt in samenspraak met de stagebureaus van de verschillende opleidingen (op basis van vraag en aanbod) het aantal stageplaatsen per opleiding vast. De student wordt vervolgens door het stagebureau van zijn opleidingsinstituut aangemeld bij Mediant. De student tekent dan een stage-overeenkomst met Mediant en ontvangt conform de CAO-GGZ een stagevergoeding. De stagiaire is ‘boventallig’. De begeleiding binnen Mediant wordt geboden door enerzijds werkbegeleiders: gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die begeleiding bieden bij de opdrachten op ‘de werkvloer’. Anderzijds door praktijkbegeleiders: bieden ondersteuning bij het leerproces van de stagiaire, ondersteunen de werkbegeleiders en onderhouden contacten met het opleidingsinstituut. Zonder volledig te zijn biedt Mediant stageplaatsen aan studenten die worden opgeleid tot:

· Verpleegkundige niveau 6 (HBOV)

· Verpleegkundige niveau 4 (MBOV)

· Verzorgende IG niveau 3 IG

· Social Work

· Maatschappelijke Zorg, persoonlijk begeleider, niveau 4

· Psychomotore therapeut

· Bewegingsagoog

· Psycholoog

· Secretaresse

· Doktersassistente

· Facilitair dienstverlener

Meer informatie?
JOLIJN nIEUWENHUIS
Stagecoördinator
J.NIEUWENHUIS@mediant.nl/
053-4755407
Meer informatie?
Secretariaat
STAGE@MEDIANT.NL