Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ

Mediant leidt sinds 2010 in samenwerking met Saxion, master advanced nursing practice, verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist GGZ. De Verpleegkundig Specialist heeft een behandelrelatie met cliënten en is sterk gericht op innovatie. Omdat het evidence-based werken in deze functie van wezenlijk belang is, zijn methodologie en onderzoekstechnieken in het opleidingsprogramma opgenomen.

De Verpleegkundig Specialist is een regiebehandelaar, daarvoor neem je professionele verantwoordelijkheid als VS. Een kritische en onderzoekende en innovatieve houding behoort tot belangrijke competenties. De MANP-opleiding bij Saxion duurt twee jaar en is duaal opgezet. Duaal betekent dat de opleiding een combinatie is van leren en werken. Het leerdeel volg je binnen Saxion, en het werkdeel volg je in de praktijkinstelling, in dit geval Mediant. Meestal is dit op 1 afdeling maar het kan ook binnen een circuit op meerdere afdelingen plaatsvinden. De instroom is wisselend en afhankelijk van opleidingswens en plaatsen die beschikbaar zijn bij Saxion.

Meer informatie?
Ineke Brouwer
opleider VS
in.brouwer@mediant.nl/06-38066221
Meer informatie?
Secretariaat opleidingen
FA.ADMIRAAL@MEDIANT.NL