Opleiding tot psychiater

Mediant heeft een jonge en relatief kleine opleiding tot psychiater, die op een lange historie van opleiden rust. De instroom van nieuwe aios is twee per jaar. 

De opleiding binnen Mediant kenmerkt zich door een goed opleidingsklimaat die door alle lagen gedragen wordt. Mediant is een middelgrootte organisatie met een platte structuur en korte lijnen. De opleiding is competentiegericht en volgens de principes van volwasseneneducatie. Specifieke aandacht wordt er besteed aan de competentie samenwerking. De opleiding duurt in principe 4,5 jaar. 

Op basis van eerdere ervaring en niveau van competentie ontwikkeling is verkorting van de opleiding mogelijk. Het praktijkopleidingstraject van de AIOS bestaat uit een algemeen deel van 5 halfjaarstages (ambulant en klinisch), gevolgd door stages in één van de aandachtsgebieden, gedurende 2 jaar.

Meer informatie neem contact op met het opleidingssecretariaat of onze opleider via: Bekijk ons opleidingsplan op www.mediant.nl/opleidingsplan 

Meer informatie?
Tim walrave 
A opleider
tr.walrave@mediant.nl/06-53690331
Meer informatie?
Frederique Admiraal

OPLEIDINGSCOORDINATOR

FA.ADMIRAAL@MEDIANT.NL/06-28794650