OP 6 OKTOBER ORGANISEREN WIJ TUSSEN 16:00 en 19:00 UUR HET

CIRCUIT CURATIEVE ZORG VACATUREFEEST

WIJ ZIEN JE GRAAG AAN DE RAIFFEISSENSTRAAT 44 IN ENSCHEDE!

WIJ ZIJN IN ONTWIKKELING!

Ons Circuit Curatieve Zorg is constant in beweging. Het circuit blijft groeien en veel van onze collega's hebben al een opleiding gevolgd om zich door te ontwikkelen.  Ook aankomend jaar gaan collega's dit intern doen en daarom zijn we nu op zoek zijn naar nieuwe regiebehandelaren!

Ben jij ook zo nieuwsgierig waarom het bij ons zo leuk werken is? Hoe het komt dat je energie krijgt, je inhoudelijk kunt verdiepen en ontwikkelen én - niet onbelangrijk - plezier kunt maken?

Dan zien we je graag op ons VacatureFeest! We vertellen je graag meer over onszelf, en over de mogelijkheden binnen onze specialistische centra. 

Aanmelden is niet nodig, voel je vooral welkom op ons VacatureFeest!

Parkeren kan gewoon achter ons gebouw aan de Raiffeissenstraat 44.

Heb je geen oppas voor kind, partner, hond of cavia? Dat is geen probleem want wij zorgen voor de opvang!

Wil je toch graag laten weten dat je komt, heb je nog vragen, of wil je gebruik maken van de oppas service? 

Mail dan naar: m.landeweer@mediant.nl

BALANZ

ANNE SCHUURMAN - GZ PSYCHOLOOG

BalanZ is het centrum voor eetstoornissen en is een afdeling die volop in beweging is. Heel dynamisch, mede doordat er een individueel aanbod is en veel in groepen wordt gewerkt en je als team altijd multidisciplinair werkt. We vormen een bevlogen en hecht team welke vol in ontwikkeling is en we werken dus veel samen, wat prettig werken is bij de vaak complexe problematiek. Daarnaast is er ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.

Centrum voor bipolaire stoornissen 

sabine beumer - psychiater en programmamanager  

Het team bipolaire stoornissen behandelt cliënten met een bipolaire stoornis multidisciplinair volgens de geldende richtlijnen.
We zijn er trots op de we een relatief klein team zijn met korte lijntjes, maar toch de zorg kunnen intensiveren indien nodig.
Ook zijn we lid van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire stoornissen en daar worden we o.a. geprezen om onze nieuwsbrief.
Ons doel is om specialistische behandelingen te kunnen blijven bieden en daarnaast willen we ons wat meer richten op diagnostiek en het aanbieden van onze kennis ook buiten ons eigen team door bijvoorbeeld second opinions.

Centrum voor psychotrauma

LAura HÜNING - Klinisch PSYCHOLOOG en manager behandelzaken

Het Centrum voor Psychotrauma is een bovenregionaal werkend centrum voor behandeling van mensen die kampen met PTSS, C-PTSS of PTSS gerelateerde problematiek (gelieerd ook bijvoorbeeld aan kwetsbaarheid of persoonlijkheidsdynamiek) en wordt vormgegeven door een team van diverse professionals dat enorm veel expertise opgebouwd heeft door alle jaren heen. Kenmerkend is een cultuur en houding van gedrevenheid, warmte, maar met nuchterheid en realiteitsbesef dat leven soms of vaker ook met lijden gepaard gaat of kan gaan. De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in het ‘(voor)leven’ en doorleven van een extra basispijler in de behandeling, naast EMDR, PE, NET, stabilisatie en rehabilitatie, namelijk de Compassion Focused (Psycho)Therapie. Deze pijler, gebaseerd op de inzichten vanuit de positieve psychologie, en op mildheid en vriendelijkheid, kan een serieus tegengif zijn tegen schuld en schaamte, waar mensen die lijden en trauma hebben meegemaakt, zo ontzettend vaak mee worstelen. Het team leeft en draagt deze mildheid eveneens met elkaar, maar kent ook de moed van het aangaan, waardoor er een hecht, bevlogen en toch ook kritisch team staat. De nieuwste loot aan de stam waar we heel trots op zijn, is de deeltijdbehandeling voor mensen met complexe PTSS en/of dissociatie waarin gehechtheid een rode draad vormt in en door heel de behandeling.

 Er wordt vanuit bovenstaande behandeling geboden in zeer complexe situaties (SGGZ) en vraagstukken, maar in de balans voor de professionals zit er in de caseload ook altijd wel enkelvoudige problematiek (en BGGZ) en voor iedereen specialismen dan wel projecten waar eenieder ook blij van wordt. Zo houden we dit intense en bijzondere werk en de, als het aanslaat, zo waardevol verlopende behandelingen voor iedereen leuk en behapbaar. Wees welkom om met ons in gesprek te gaan over al jouw vragen!

Centrum voor Stemming & ANGSTstoornissen

INGRID HÖelsgens - Klinisch psycholoog en programmamanager  

Wij bieden een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan diagnostiek, consultatie en behandeling, vooral in de specialistische GGZ, voor volwassenen met stemmings- (unipolair en bipolair) en angstproblematiek. Vaak betreft het cliënten bij wie behandeling in de eerste lijn onvoldoende (blijvende) verbetering heeft gebracht. In de praktijk zien we veel mensen met co-morbiditeit, waardoor je al je behandelskills kunt inzetten en het nooit saai wordt. 

 Het behandelaanbod is groepsgericht of individueel, ook is er een deeltijdbehandeling met intensieve groepsbehandeling. CGT en Schematherapie zijn belangrijke pijlers onder onze behandelingen. We werken veelal multidisciplinair en waar nodig wordt het systeem bij de behandeling betrokken. 

 Het meest trots ben ik op onze onderlinge samenwerking, zowel in de multidisciplinaire overleggen als meer op persoonlijk vlak. We hebben een fijn en betrokken team: we lopen bij elkaar binnen om even te kletsen en te lachen. Maar ook om te sparren over een moeilijke cliënt of even uit te blazen als je een lastig gesprek hebt gehad. Je staat er nooit alleen voor.

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

LOUISE ELLENKAMP - TEAMMANAGER

Het COS is een dynamische werkplek met veel afwisselende behandelingen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. We zijn volop in beweging om de wachtlijsten te verkorten en de behandelingen beter op elkaar aan te laten sluiten. Hiervoor worden nieuwe vormen van (groeps) behandelingen ontwikkelt, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. Wil jij je steentje hier aan bijdragen en hou je van een uitdaging? Dan nodig ik je van harte uit voor ons vacature feest zodat ik je meer kan vertellen over ons enthousiaste team en de uitdagingen die voor ons liggen.

Flexible Assertive Community Treatment

INGE PUNT - VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ

Er wordt realistisch gewerkt door te doen wat kan maar ook open en eerlijk te zijn wat niet kan qua behandelvraag. We werken altijd samen met de cliënt waarbij van beide kanten inzet wordt verwacht. Onderling werken we ook nauw samen met elkaar en zijn we gericht op delen van expertise, door o.a. intervisie en themadagen.  Hoewel de GGZ te maken heeft met veel verschillende uitdagingen ervaar ik hierin dat Mediant probeert de kwaliteit van zorg te borgen. En er zijn altijd mogelijkheden voor het gesprek hierover.


WERKGELUK 

Marloes Landeweer - Teammanager Stemming & Angststoornissen en Werkgelukdeskundige

Interessant he, wat we hier doen? Graag vertellen we je persoonlijk meer over de inhoud en over ons centrale thema werkgeluk! Want dát maakt dat werken bij ons zoveel leuker en anders is dan dat je gewend bent.